Tuesday June 10, 2014


   Board 1  S-K853        Board 2  S-K732  
   Dlr: N  H-A2        Dlr: E  H-T76  
   Vul: None  D-K862        Vul: N-S  D-964  
   C-A97        C-K76  
 S-A7      N  S-QT964    S-AJT5      N  S-Q6
 H-T864   W     E  H-Q95    H-AJ2   W     E  H-984
 D-5      S  D-A7    D-JT52      S  D-AKQ8
 C-KJ8543    C-Q62    C-J9    C-Q853
   S-J2        S-984  
    HCP  H-KJ73  Makeable:       HCP  H-KQ53  Makeable:
    14  D-QJT943  N:5D        6  D-73  N:
 8      10  C-T  S:5D    12     13  C-AT42  S:
     8    E:2C        9    E:2C3D1H3S3N
     W:2C        W:2C1H3S3N

   Board 3  S-A932        Board 4  S-KJT7  
   Dlr: S  H-KJ95        Dlr: W  H-KJ52  
   Vul: E-W  D-A94        Vul: Both  D-7  
   C-64        C-9643  
 S-J854      N  S-KT7    S-Q98542      N  S-6
 H-A   W     E  H-QT843    H-7   W     E  H-A9843
 D-QJ3      S  D-K6    D-KQ6      S  D-J98
 C-Q7532    C-AT8    C-KQ7    C-JT52
   S-Q6        S-A3  
    HCP  H-762  Makeable:       HCP  H-QT6  Makeable:
    12  D-T8752  N:1D        8  D-AT5432  N:1C2D1H2N
 10     12  C-KJ9  S:1D    12     6  C-A8  S:1C2D1H2N
     6    E:3C1H2S1N       14    E:
     W:3C1H2S1N        W:

   Board 5  S-AKQ7        Board 6  S-KQ987  
   Dlr: N  H-T        Dlr: E  H-A3  
   Vul: N-S  D-QJ87        Vul: E-W  D-QJ6  
   C-Q842        C-852  
 S-53      N  S-864    S-J62      N  S-T5
 H-AQ53   W     E  H-972    H-KQT92   W     E  H-87
 D-KT53      S  D-A42    D-A95      S  D-K87432
 C-AK6    C-T753    C-J3    C-AKQ
   S-JT92        S-A43  
    HCP  H-KJ864  Makeable:       HCP  H-J654  Makeable:
    14  D-96  N:2S       12  D-T  N:1C1S
 16     4  C-J9  S:2S    11     12  C-T9764  S:1C1S
     6    E:1C1D1N        5    E:3D2H1N
     W:1C1N        W:3D2H1N

   Board 7  S-AQJT974        Board 8  S-AJ872  
   Dlr: S  H-5        Dlr: W  H-KQJ8  
   Vul: Both  D-5        Vul: None  D-JT5  
   C-9842        C-2  
 S-52      N  S-8    S-K54      N  S-3
 H-QJT32   W     E  H-K98    H-62   W     E  H-A9754
 D-KT986      S  D-AJ743    D-72      S  D-AKQ43
 C-T    C-KQ76    C-KT7654    C-A9
   S-K63        S-QT96  
    HCP  H-A764  Makeable:       HCP  H-T3  Makeable:
     7  D-Q2  N:3C5S2N       12  D-986  N:
 6      13  C-AJ53  S:3C5S2N    6      17  C-QJ83  S:
    14    E:3D4H        5    E:4C2D3H2N
     W:3D4H        W:4C3H1S3N

   Board 9  S-KJ763        Board 10  S-KT8654  
   Dlr: N  H-KJ73        Dlr: E  H-52  
   Vul: E-W  D-A94        Vul: Both  D-  
   C-Q        C-JT963  
 S-AQ8      N  S-954    S-2      N  S-QJ73
 H-862   W     E  H-QT    H-AJT987   W     E  H-K
 D-Q876      S  D-JT52    D-T65      S  D-A732
 C-T74    C-AK95    C-852    C-AKQ7
   S-T2        S-A9  
    HCP  H-A954  Makeable:       HCP  H-Q643  Makeable:
    14  D-K3  N:2C1D5H4S3N        4  D-KQJ984  N:1S1N
 8      10  C-J8632  S:2C1D5H4S3N    5      19  C-4  S:1S1N
     8    E:       12    E:2C2H
     W:        W:2C2H

   Board 11  S-J87632        Board 12  S-T62  
   Dlr: S  H-        Dlr: W  H-QJ72  
   Vul: None  D-AJ432        Vul: N-S  D-K75  
   C-Q7        C-J96  
 S-AQ5      N  S-K94    S-KQ93      N  S-A75
 H-Q76432   W     E  H-KJ9    H-T3   W     E  H-984
 D-T87      S  D-95    D-J3      S  D-964
 C-5    C-AKT86    C-QT873    C-AK42
   S-T        S-J84  
    HCP  H-AT85  Makeable:       HCP  H-AK65  Makeable:
     8  D-KQ6  N:3D1S        7  D-AQT82  N:3D3H
 8      14  C-J9432  S:3D1S    8      11  C-5  S:3D3H
    10    E:3H1N       14    E:3C3S
     W:3H1N        W:3C3S

   Board 13  S-K95        Board 14  S-K9853  
   Dlr: N  H-AKQ        Dlr: E  H-653  
   Vul: Both  D-AQ75        Vul: None  D-74  
   C-A95        C-942  
 S-QT4      N  S-76    S-QT4      N  S-A
 H-J9   W     E  H-T863    H-2   W     E  H-T84
 D-JT9      S  D-K62    D-532      S  D-AKT986
 C-QJT64    C-K732    C-KT8763    C-QJ5
   S-AJ832        S-J762  
    HCP  H-7542  Makeable:       HCP  H-AKQJ97  Makeable:
    22  D-843  N:4D3H4S2N        3  D-QJ  N:3H2S
 7      6  C-8  S:4D3H4S2N    5      14  C-A  S:3H2S
     5    E:1C       18    E:5C5D
     W:1C        W:5C

   Board 15  S-AT2        Board 16  S-AKT865  
   Dlr: S  H-KJ72        Dlr: W  H-T2  
   Vul: N-S  D-        Vul: E-W  D-T8  
   C-KQJ862        C-T42  
 S-K97      N  S-QJ5    S-QJ4      N  S-
 H-984   W     E  H-AT6    H-Q87   W     E  H-KJ96543
 D-AK98      S  D-J76    D-7432      S  D-Q96
 C-A95    C-T743    C-KQJ    C-A87
   S-8643        S-9732  
    HCP  H-Q53  Makeable:       HCP  H-A  Makeable:
    14  D-QT5432  N:2C1H1S        7  D-AKJ5  N:2C1D4S4N
 14     8  C-  S:2C1H1S    11     10  C-9653  S:2C4S4N
     4    E:1D1N       12    E:3H
     W:1N        W:3H

   Board 17  S-AKQ92        Board 18  S-JT  
   Dlr: N  H-64        Dlr: E  H-9832  
   Vul: None  D-A87        Vul: N-S  D-T84  
   C-974        C-7532  
 S-4      N  S-J73    S-KQ9632      N  S-75
 H-KT732   W     E  H-AJ9    H-K5   W     E  H-A64
 D-QJ43      S  D-K952    D-AJ63      S  D-KQ752
 C-JT6    C-AK3    C-A    C-QT4
   S-T865        S-A84  
    HCP  H-Q85  Makeable:       HCP  H-QJT7  Makeable:
    13  D-T6  N:2S        1  D-9  N:
 7      16  C-Q852  S:2S    17     11  C-KJ986  S:
     4    E:1C5D4H1N       11    E:6D6S5N
     W:4H1N        W:6S5N

   Board 19  S-AK        Board 20  S-AJ86  
   Dlr: S  H-K63        Dlr: W  H-T74  
   Vul: E-W  D-KQ65        Vul: Both  D-Q732  
   C-AKT4        C-J6  
 S-T2      N  S-8543    S-KT54      N  S-Q93
 H-Q97   W     E  H-T8    H-A653   W     E  H-KQJ
 D-J9842      S  D-A3    D-JT65      S  D-
 C-973    C-QJ852    C-3    C-AKQT854
   S-QJ976        S-72  
    HCP  H-AJ542  Makeable:       HCP  H-982  Makeable:
    22  D-T7  N:3C3D5H5S5N        8  D-AK984  N:
 3      7  C-6  S:3C3D5H5S5N    8      17  C-972  S:
     8    E:        7    E:6C1D4H4S3N
     W:        W:6C4H4S3N

   Board 21  S-964        Board 22  S-T62  
   Dlr: N  H-86532        Dlr: E  H-K87  
   Vul: N-S  D-JT95        Vul: E-W  D-QJ92  
   C-8        C-A93  
 S-A87      N  S-T3    S-A98      N  S-K7
 H-A   W     E  H-QJ974    H-QT64   W     E  H-532
 D-K62      S  D-A83    D-653      S  D-AT8
 C-QT9542    C-J63    C-T85    C-KQ742
   S-KQJ52        S-QJ543  
    HCP  H-KT  Makeable:       HCP  H-AJ9  Makeable:
     1  D-Q74  N:1D2S       10  D-K74  N:1D2S
 13     8  C-AK7  S:1D2S    6      12  C-J6  S:1D2S
    18    E:2C1H       12    E:1C1N
     W:2C1H        W:1C1N

   Board 23  S-QT876        Board 24  S-9654  
   Dlr: S  H-T72        Dlr: W  H-A854  
   Vul: Both  D-AJ87        Vul: None  D-954  
   C-T        C-AK  
 S-AJ      N  S-932    S-T      N  S-KQ872
 H-8   W     E  H-A654    H-973   W     E  H-T2
 D-KT954      S  D-Q3    D-Q86      S  D-AJ7
 C-J8764    C-AQ93    C-J86432    C-T75
   S-K54        S-AJ3  
    HCP  H-KQJ93  Makeable:       HCP  H-KQJ6  Makeable:
     7  D-62  N:3H2S       11  D-KT32  N:3D4H2S3N
 9      12  C-K52  S:3H2S    3      10  C-Q9  S:3D4H2S3N
    12    E:4C3D       16    E:1C
     W:4C        W:1C

   Board 25  S-A8        Board 26  S-KJT  
   Dlr: N  H-Q85        Dlr: E  H-T8642  
   Vul: E-W  D-KJ3        Vul: Both  D-762  
   C-KT542        C-Q8  
 S-Q94      N  S-K732    S-Q986      N  S-A32
 H-A643   W     E  H-KJT2    H-A3   W     E  H-J5
 D-T2      S  D-A7    D-KQ5      S  D-JT83
 C-AQ97    C-J63    C-AJ74    C-6532
   S-JT65        S-754  
    HCP  H-97  Makeable:       HCP  H-KQ97  Makeable:
    13  D-Q98654  N:2D        6  D-A94  N:2H1N
 12     12  C-8  S:2D    16     6  C-KT9  S:2H1N
     3    E:2C4H3S1N       12    E:1C1D1S
     W:2C4H3S1N        W:2C1S

   Board 27  S-J7        Board 28  S-842  
   Dlr: S  H-98        Dlr: W  H-T3  
   Vul: None  D-QT9843        Vul: N-S  D-QT65  
   C-T43        C-7532  
 S-T95      N  S-KQ32    S-Q63      N  S-95
 H-K75   W     E  H-A6    H-KQ9   W     E  H-A742
 D-A52      S  D-KJ76    D-AK73      S  D-98
 C-K987    C-652    C-KQJ    C-AT984
   S-A864        S-AKJT7  
    HCP  H-QJT432  Makeable:       HCP  H-J865  Makeable:
     3  D-  N:1H        2  D-J42  N:
 10     13  C-AQJ  S:1H    20     8  C-6  S:
    14    E:2C2D2S2N       10    E:5C3D4H1S5N
     W:1C2S2N        W:5C4H1S5N

   Board 29  S-932        Board 30  S-832  
   Dlr: N  H-T98532        Dlr: E  H-KT952  
   Vul: Both  D-8        Vul: None  D-AKJ63  
   C-KJ4        C-  
 S-QT865      N  S-J4    S-54      N  S-J7
 H-J   W     E  H-A6    H-AQ   W     E  H-J764
 D-K42      S  D-AJ75    D-QT54      S  D-982
 C-A982    C-QT763    C-AQJ53    C-K962
   S-AK7        S-AKQT96  
    HCP  H-KQ74  Makeable:       HCP  H-83  Makeable:
     4  D-QT963  N:3H       11  D-7  N:2D4H6S1N
 10     12  C-5  S:3H    15     5  C-T874  S:2D4H6S1N
    14    E:3C1D2S        9    E:
     W:3C2S        W:

   Board 31  S-A54        Board 32  S-6  
   Dlr: S  H-KQT82        Dlr: W  H-42  
   Vul: N-S  D-Q954        Vul: E-W  D-Q63  
   C-9        C-KT98743  
 S-32      N  S-76    S-AKQ972      N  S-J854
 H-AJ7643   W     E  H-9    H-KJ9763   W     E  H-Q8
 D-J63      S  D-AKT7    D-8      S  D-KJT7
 C-AT    C-K86432    C-    C-J62
   S-KQJT98        S-T3  
    HCP  H-5  Makeable:       HCP  H-AT5  Makeable:
    11  D-82  N:2S        5  D-A9542  N:3C2D1N
 10     10  C-QJ75  S:2S    13     8  C-AQ5  S:3C2D1N
     9    E:3C1D1H1N       14    E:4H5S
     W:3C1H1N        W:4H5S

   Board 33  S-Q753          
   Dlr: N  H-K          
   Vul: None  D-AJ64          
   C-T954          
 S-J8      N  S-AKT4        
 H-QJ653   W     E  H-74        
 D-Q53      S  D-972        
 C-KJ7    C-AQ63        
   S-962          
    HCP  H-AT982  Makeable:        
    10  D-KT8  N:        
 10     13  C-82  S:        
     7    E:2C1D1H1S1N        
     W:2C1H1S1N